Komodity

Tu nájdete komodity s ktorými najčastejšie obchodujeme. 

Obilniny

PŠENICA – pšenica mäkká, pšenica tvrdá , pšenica špaldová.
POHÁNKA – nakupujeme aj túto zdravú obilninu akékoľvek množstvo a hľadáme pestovateľov.   
JAČMEŇ – jačmeň kŕmny, jačmeň sladovnícky, jačmeň potravinársky.
KUKURICA – našou špecialitou sú rôzne druhy kukurice zaoberáme sa najmä kukuricou farebnou, kukuricou na potravinárske účely, ale i normálnymi hybridmi na výrobu škrobu, či izoglukózy. GRITZ, BELGRANO, PIROSKA
Kukurica siata
CIROK – Našou významnou exportnou komoditou je cirok červenosemenný.
OVOS NAHÝ 
OVOS SIATY

Strukoviny

Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt po rastlinných bielkovinách vo výžive ľudí i zvierat sa špecializujeme  na nákup a garantovaný odber, za trvale výhodné ceny.
 
HRACH poľný, žltý i zelený – potravinárske odrody veľkoplodé jarné, odrody Atlas, Impuls, Eso atd.
Odrody presievkové do kŕmnych zmesí pre vtáky Baltrap, Enduro, Aviron.
PELUŠKA hrach roľný – najobľúbenejšia odroda Arvika.
ŠOŠOVICA JEDLÁ                     
VIKA
Bôb
LUPINA

Olejniny

SLNEČNICA čierna a pásiková aj vysoko olejnatá HO.
 
REPKA  OLEJNÁ – najkrajšie polia sú z repky.
 
SÓJA – naša oblúbená komodita hlavne pre svoje všestranné využitie najmä v potravinárstve a gastronómií.