Popis produktu

Granulované hnojivo, rovnomerné hnedé až béžové granule. Chránené prostriedkami proti spekaniu, trvalo nehrudkujúce. Granule s veľkosťou 2-6 mm tvoria najmenej 95 % hmotnosti hnojiva. Sypná hmotnosť: 0,96 kg / dm 3 . Dusičnan amónny 32 je dusičnan amónny (dusičnan amónny) s prídavkom (plnivom) dolomitovej múky s obsahom vápnika a horčíka. Hnojivo obsahuje 32 % dusíka (N), z toho 16 % v amónnej forme a 16 % vo forme dusičnanov, ako aj vápnik a horčík.

Účel a použitie

Dusičnan amónny 32 ako univerzálne dusíkaté hnojivo je možné použiť pre všetky plodiny: oziminy a jariny, priemyselné a okopaniny, na trávnatých porastoch a pri pestovaní zeleniny a ovocinárstva od jari do leta. Na prikrytie, keď sa nedá zmiešať s pôdou, aplikujte na vlhkú pôdu alebo pred očakávanými dažďami. Dusičnan amónny 32 je možné pre svoju hygroskopickosť zmiešať s dusičnanom amónnym vápenatým / Salmag a síranom amónnym a bezprostredne pred rozmetaním s Polidap ® , Polifoski ® , Polimag ® S a draselnou soľou, pokiaľ sú hnojivá suché.

Výhody aplikácie

Dusičnan amónny 32 obsahuje rovnaké množstvá pomalšie pôsobiaceho amónneho dusíka a rýchlo pôsobiaceho dusičnanového dusíka. Amónny dusík sa z pôdy nevyplavuje, rastlinami ho pomaly vstrebáva, zlepšuje zakorenenie rastlín, podporuje príjem fosforu a znižuje nadmerný príjem draslíka. Obsah rýchlopôsobiacej nitrátovej formy dusíka urýchľuje vegetáciu rastlín krátko po aplikácii hnojiva, teda na jar urýchľuje regeneráciu rastlín po zimnom oslabení a počas vegetačného obdobia, pri použití pred fázami najvyšších nárokov , spôsobuje ich správny rast. Obsah dvoch foriem – dusičnanu amónneho a dusičnanu v rovnakom množstve robí z dusičnanu amónneho 32 v našich klimatických a pôdnych podmienkach najuniverzálnejšie a najúčinnejšie dusíkaté hnojivo.

 

Balenie a doprava

Dusičnan amónny 32 sa balí:
– 25 alebo 50 kg ± 1 % do polyetylénových vriec s pretlačou,
– do pružných obalov 500 kg ± 1 % a viac, tzv. big-bagy.

Hnojivo by sa malo prepravovať dopravnými prostriedkami, ktoré chránia produkt pred vodou, zrážkami, priamym slnečným žiarením a poškodením obalu. Hnojivo je zakázané prepravovať spolu s materiálmi, ktoré môžu reagovať s makrodusičnanom amónnym alebo sú horľavé, ako sú prípravky na ochranu rastlín, hnojivá obsahujúce chloridy, oxidy kovov, kyseliny, práškové kovy, uhlie. Dusičnan amónny 32 nie je klasifikovaný, t. j. nie je považovaný za nebezpečný materiál podľa Oranžovej knihy OSN a medzinárodných prepravných kódov, napríklad RID (železničná), ADR (cestná doprava) a IMDG (námorná preprava). Pri preprave cestnou dopravou príjemcu alebo dopravcu na priamy príkaz príjemcu zodpovedá za zhoršenie kvality hnojiva príjemca alebo dopravca.

Skladovanie

Dusičnan amónny 32 by sa ako vysoko hygroskopický produkt mal skladovať v čistých a suchých skladových budovách s nehorľavým podkladom, ktorý izoluje proti vlhkosti.

Dusičnan amónny 32 chráňte pred
– pôsobením vody a zrážok,
– priamym slnečným žiarením,
– mechanickým poškodením obalu,
– zahriatím nad 30°C.


Vzdialenosť od stien by mala byť najmenej 20 cm a najmenej 150 cm od zdrojov tepla. Poškodené vrecká by sa mali skladovať oddelene. Veľkosť jednej hromady nesmie presiahnuť 30 ton a vzdialenosť medzi hromadami by mala byť aspoň 1 meter. V jednej miestnosti neskladujte viac ako 300 ton dusičnanu amónneho 32. V bezprostrednej blízkosti dusičnanu amónneho by sa nemali nachádzať žiadne chemické zlúčeniny a materiály, ktoré by s ním mohli reagovať, ako sú napr. prípravky na ochranu rastlín, hnojivá s obsahom chloridov , organické látky , silne alkalické látky (napr. hydroxid sodný), vápno, cement, práškové kovy, oxidy kovov, kyseliny a horľavé materiály ako: uhlie, drevo, piliny, mazivá, oleje, pohonné hmoty, slama. Dusičnan amónny nie je možné skladovať na otvorenom priestranstve pre jeho nízku odolnosť voči zmenám teploty a účinkom vlhkosti a tepla. Fajčenie tabaku v skladovacích priestoroch alebo používanie svetiel s otvoreným ohňom je zakázané a elektrické káble by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu. Potlačené polyetylénové vrecia s netto obsahom 25 alebo 50 kg ukladajte vodorovne vo vrstvách na nehorľavý podklad najviac v 12 vrstvách. Hnojivo vo flexibilných nádobách do hmotnosti 500 kg je možné skladovať v stohoch do výšky 2 vrstiev a nad 500 kg v jednej vrstve. V prípade paletizácie by sa nakladacie jednotky mali ukladať do jednej vrstvy. a elektrické káble by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu. Potlačené polyetylénové vrecia s netto obsahom 25 alebo 50 kg ukladajte vodorovne vo vrstvách na nehorľavý podklad najviac v 12 vrstvách. Hnojivo vo flexibilných nádobách do hmotnosti 500 kg je možné skladovať v stohoch do výšky 2 vrstiev a nad 500 kg v jednej vrstve. V prípade paletizácie by sa nakladacie jednotky mali ukladať do jednej vrstvy. a elektrické káble by mali byť dostatočne chránené proti možnosti skratu. Potlačené polyetylénové vrecia s netto obsahom 25 alebo 50 kg ukladajte vodorovne vo vrstvách na nehorľavý podklad najviac v 12 vrstvách. Hnojivo vo flexibilných nádobách do hmotnosti 500 kg je možné skladovať v stohoch do výšky 2 vrstiev a nad 500 kg v jednej vrstve. V prípade paletizácie by sa nakladacie jednotky mali ukladať do jednej vrstvy.

 

Prevencia

V prípade podráždenia opláchnite pokožku a oči veľkým množstvom vody. Odporúča sa používať protiprachové masky a ochranné okuliare. V prípade náhodného požitia sa poraďte s lekárom. Netoxické, nehorľavé hnojivo bez zápachu.

Servis a poradenstvo

S cieľom zabezpečiť najvyššie štandardy zákazníckeho servisu ponúka Grupa Azoty Group v rámci služby odborné poradenstvo a informačnú podporu pre farmárov a potravinárov.

Služba zahŕňa:

  • zákaznícka podpora s technickými znalosťami, t.j. poradenstvo pri používaní hnojív,
  • riešenie problémov nahlásených klientom (dávkovanie, chemické zloženie hnojív, mechanizmy pôsobenia na plodiny a zložky prírodného prostredia), 
  • poskytovanie informácií o umiestnení distribučných miest na mape krajiny, 
  • poskytovanie informácií o aktuálnej ponuke hnojív skupiny Grupa Azoty Group. 

 

NÁVRHY TERMÍNOV A DÁVOK HNOJENIA dusičnanom amónnym 32

Potreby dusíkatého hnojenia
Bodové hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich potreby dusíkatého hnojenia (podľa IUNG).

 

Typ faktoraFaktorové bodovanie
-10+1
Potreby vápnenianevyhnutnepotrebné, vhodnéobmedzené, nadbytočné
Zimné zrážkypodštandardnénormálnenadpriemerné
Predplodina a hnojenie dusíkomstrukoviny, okopaniny na hnoji, iné na vysokých dávkach dusíkaobilniny, krmoviny, repka na stredných dávkach dusíkaobilniny, krmoviny, repka na nízkych dávkach dusíka
Výber odrody (druh trávy)rozsiahlepriemerintenzívne
Úroveň chemickej ochrany rastlínbez ochranyčiastočná ochranaplná ochrana
Dĺžka vegetačného obdobia okopanín a krmovínskratka: na skorý zber alebo priame kŕmeniepriemer pre daný druhdlhý: zber v štádiu technologickej zrelosti alebo v sile

 

Potreba hnojenia dusíkom je veľmi vysoká a vysoká, keď je súčet bodov od +6 do +1; priemer, keď súčet bodov je 0; malé a veľmi malé pre -1 až -6 bodov.

 

Odporúčané dávky dusičnanu amónneho 32 kg / ha *

 

RastlinaPotreba hnojenia dusíkom
veľmi malý a maličkýstredná 1veľké a veľmi veľké
raž, jačmeň a ovos – na každú 1 tonu obilia506078
pšenica a tritikale – na každú 1 tonu obilia567894
repka – na každú 1 t osiva125150187
kukurica na zrno – na každú 1 tonu zrna476272
hrach, fazuľa – na 1 t osiva314456
zemiak v hnoji 2 – na každých 10 ton hľúz94109125
zemiak bez hnoja – na každých 10 ton hľúz125140156
cukrová repa bez hnoja – na každých 10 ton koreňov125140156
lúky a pasienky – na každé 2 tony sena alebo 10 ton zelenej hmoty556578
tráva pri pestovaní na poli – na každých 10 ton zelenej hmoty125155180
trávy so strukovinami – na každých 10 ton zelenej hmoty627894

 

* v závislosti od očakávanej úrody vypočítajte dávku dusičnanu amónneho 32, napríklad úroda pšeničného zrna 6 t/ha na pôde so strednou potrebou dusíkatého hnojenia použite 83 kg dusičnanu amónneho 32 na každú 1 tonu predpokladanej úrody zrna ( odčítanie z tabuľky) x 6 ton = 498 kg / ha dusičnanu amónneho 32, t.j. asi 150 kg dusíka; táto dávka by sa mala aplikovať aspoň v dvoch termínoch, jeden na začiatku jari, keď začína vegetácia, druhý na začiatku výhonku na stonku;
1 – ak sa vyskytnú problémy s hodnotením potreby dusíkatého hnojenia, odporúčané dávky sú rovnaké ako pri priemernej potrebe hnojenia;
2 – odporúčaná dávka maštaľného hnoja pre zemiaky 25 t / ha.