Popis produktu

Pulrea® + INu je močovina s prídavkom inhibítora ureázy (NBPT / NPPT), ktorý zvyšuje využitie dusíka z hnojiva. Hnojivo je stabilným zdrojom dusíka pre rastliny. Pulrea® + INu nevyžaduje miešanie s pôdou.

Inhibítor prítomný v hnojive dočasne blokuje ureázu, čo je prirodzene sa vyskytujúci enzým, ktorý rozkladá močovinu. Výsledkom je, že hnojivo vydrží dlhšie a straty dusíka spojené s odparovaním amoniaku sú oveľa menšie. Dážď umožňuje, aby sa močovina dostala do pôdy, kde sa rozkladá na amónne katióny absorbované rastlinami.

PULREA® + INu je dusíkaté hnojivo vo forme modrých granúl, bez mechanických nečistôt. Sypký hygroskopický produkt, ľahko rozpustný vo vode.

Garantujeme najvyššiu kvalitu

PULREA® + INu vyrábaný spoločnosťou Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” SA plne spĺňa technické požiadavky prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. Certifikát o zhode (EC HNOJIVO) vydaný Poľským centrom pre testovanie a certifikáciu SA

Výhody použitia močoviny s inhibítorom ureázy 

• zvýšenie účinnosti využívania dusíka z hnojív;
• silné obmedzenie prchavosti amoniaku z močoviny – v dôsledku toho je hnojivo vysoko účinné pri hnojení;
• zníženie počtu dávok dusíka a lepšie prispôsobenie termínu hnojenia termínom iných agrotechnických postupov (zlepšenie organizácie práce na farme) a poveternostným podmienkam;
• možnosť použitia močoviny na všetkých pôdach, okrem extrémne kyslých.
Účel a použitie

Pulrea® + INu je univerzálne hnojivo na predsejbu a prihnojovanie. Dá sa použiť okrem iného pre ozimné a jarné plodiny, kukuricu, repku olejnú. Obsahuje protihrudkujúce činidlo, ktoré zaručuje tekutosť hnojiva.

Balenie a doprava

Hnojivo PULREA® + INu ponúkame:
• v 25 kg polyetylénových vreciach, aj na paletách,
• v 500 kg flexibilných big-bagových kontajneroch.

Preprava v krytých dopravných prostriedkoch. Močovina PULREA® + INu nepodlieha predpisom RID a ADR.

 

Skladovanie

Skladujte v čistých a suchých skladových budovách alebo pod prístreškami, na hromadách:
• 25 kg vrecia – 12 vrstiev,
• big-bagy do 500 kg – 3 vrstvy.

Podrobnosti o použití, ochrane a skladovaní produktu na obale.

Prevencia

Zabráňte priamemu kontaktu produktu s očami a pokožkou, ako aj vdýchnutiu prachu. Dodržiavajte pravidlá BOZP.

ODPORÚČANÉ TERMÍNY A DÁVKY HNOJENIA PULREA® + INu

Približné dávky Pulrea® + INu v kg / ha

 

RastlinaDátum žiadostiMiera (kg / ha)Odporúčania na použitie
Pšenica ozimnájar100-300Použitie v dátumoch N1 * alebo N2:
• v dátume N1 – odporúča sa najmä na suchých miestach, aplikujte celkové množstvo dusíka, ktoré sa má použiť v dátumoch N1, N2 a N3 (najskôr napr. Pulan, Pulan Macro, Zaksan 33,5 in dávka cca 120-240 kg/ha alebo Saletrosan 30 v dávke cca 130-270 kg/ha a po 1-2 týždňoch zasiať prípravkom Pulrea + INu);
• v dátumoch N2 – použite celkové množstvo dusíka poskytnuté pre dátumy N2 a N3.
Jarný jačmeň, jarná pšenicajar100-200Možnosť predsejby a prikrývky. Podľa potreby rastlín počas vegetácie dopĺňať dusíkaté hnojivo, napr. Pulan, Pulan Macro, Zaksan 33,5, Saletrosan 30.
Ozimná repka olejnájeseň80-130Používajte v období, ktoré je v súlade s platnými zákonmi.
jar150-300Použitie v termíne N1 – v suchých polohách aplikujte celkové množstvo dusíka určeného na použitie v termíne N1 a N2 (najskôr napr. Saletrosan 26 v dávke cca 190-350 kg / ha alebo Pulan, Pulan Macro, Zaksan 33,5 v dávke cca 150-270 kg / ha, potom vysiať Pulrea + INu až 2 týždne).
Kukurica na zrnojar250-400Možnosť predsejby a prikrývky.

 

* N1, N2, N3 – termíny aplikácie dusíka: N1 – skorá jarná dávka dusíka, N2 – druhá dávka dusíka, N3 – tretia dávka dusíka.
Dávka hnojiva Pulrea® + INu musí zohľadňovať nároky rastliny na dusík (jednotkový príjem × predpokladaná úroda plodiny na ha) a obsah minerálneho dusíka (Nmin) v pôde.