Deň: 14. mája 2019

Nákup úroda 2019

Momentálny výkup úrody 2019 : hrach žltý a zelený, ozimný aj jarný lupina  bôb kŕmny   sója   slnečnica pásiková slnečnica čierna   cirok   proso   mak   ľan   kukurica GRITZ   kukurica červená   kukurica FLINT    kukurica pukancová   pšenica špaldová