Nákup úroda 2019

Momentálny výkup úrody 2019 : hrach žltý a zelený, ozimný aj jarný lupina  bôb kŕmny […]